പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10000 രൂപ ആയിരിക്കും ആദ്യ പിഴ. ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ 50000 രൂപയായിരിക്കും പിഴ.

കവര്‍,പത്രം, കുപ്പികള്‍, ക്യാരി ബാഗുകള്‍, ഗാര്‍ബേജ് ബാഗുകള്‍, 300 മില്ലി ലിറ്ററിന് മുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എന്നിവയുടെ ഉല്‍പാദനവും,വിപണനവും, ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ നിരോധിക്കും.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*