എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു..!!

2018-19 അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ അടുത്ത മാർച്ച് 19ന് ആരംഭിക്കും.മലയാളം,ഇംഗ്ലീഷ്,തമിഴ്,കന്നഡ ഭാഷകളിൽ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്.മാർച്ച് 27നാണ് അവസാന പരീക്ഷ.

നവംബർ ഏഴു മുതൽ പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.പിഴയില്ലാതെ പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി നവംബർ 19 ആണ്.പിഴയൊടുകൂടി നവംബർ 30 വരെ പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹരാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2019 മെയ് മാസം സേ (സേവ് എ ഇയർ) പരീക്ഷ എഴുതാം.പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം സേ പരീക്ഷ്യ്ക്ക് വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*