സ്വര്‍ണവില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍.

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില റെക്കോര്‍ഡ് നിരക്കിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 3,800 രൂപയും പവന് 30,400 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 65 രൂപയും പവന് 520 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്.

ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് ഗ്രാമിന് 3,735 രൂപയും പവന് 29,880 രൂപയുമായിരുന്നു നിരക്ക്.  അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ  സ്വര്‍ണത്തിന് ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,592.30 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*