പാൽ പുഴയിൽ ഒഴുക്കി പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ..!!

പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ ക്ഷീര കർഷകർ സമരം തുടങ്ങി. സമരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കർഷകർ സംഭരിച്ച പാൽ ചിന്നാർ പുഴയിൽ ഒഴുക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു. എട്ടു മാസത്തിനിടെ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിൽ നാനൂറു രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉൽപ്പാദനം  കുറഞ്ഞതും കാലിത്തീറ്റയുടെ വില വർദ്ധനവും ക്ഷീര കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷീര കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നാൽപ്പതു രൂപ ചെലവു വരും എന്നാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരമാവധി 33 രൂപയാണ്. വില വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*