ആളുമാറി ചിത്രങ്ങള്‍ അയക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു..!!

ആളുമാറി ചിത്രങ്ങള്‍ അയക്കുക എന്നത് വാട്സ്ആപ്പില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിന്‍റെ പുതിയ ബീറ്റാ അപ്‌ഡേറ്റില്‍ അടിക്കുറിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് താഴെയായി സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നയാളുടെ പേര് കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇതുവഴി സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നയാള്‍ ആരാണെന്ന് ഒന്നു കൂടി ഉറപ്പുവരുത്താനാവും.

വാട്‌സാപ്പിന്‍റെ 2.19.173 പതിപ്പിലും അതിന് ശേഷമുള്ള പതിപ്പിലുമാണ് ഈ ഫീച്ചര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ അയക്കുമ്പോഴും വ്യക്തികള്‍ക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*