നൂറ് കിലോയോളം വരുന്ന പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി..!!

കോഴഞ്ചേരി മാര്‍ക്കറ്റിലെ മത്സ്യ വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും നൂറ് കിലോയോളം പഴകിയ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് സംസ്കരിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഫിഷറീസ് – ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുമായി ചേര്‍ന്ന് ഓപ്പറേഷന്‍ സാഗര്‍ റാണി എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വില്‍പ്പനക്ക് വച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തത്.

ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനായാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് ഓപ്പറേഷന്‍ സാഗര്‍ റാണി എന്ന പേരില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ഓപ്പറേഷന്‍ സാഗര്‍ റാണിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് സംയുക്ത ഉദ്യാഗസ്ഥ സംഘം ഇന്ന് കോഴഞ്ചേരി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഒരിടത്ത് വില്‍പ്പനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും കോഴഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*