വരുന്ന ഒരാഴ്ച വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കും; കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം..!!

സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഒരാഴ്ച വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. 20വരെ മിക്ക ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കും. നാളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതി ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വരുന്ന ഒരാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കുെമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. 20 വരെ കാസർകോടും കണ്ണൂരും ഒഴികെ മിക്ക ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുെമെന്നാണ് പ്രവചനം.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാളെ അതിശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വേനൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ .വേനൽ മഴ വൈകിയതോടെ നിലവിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നുണ്ട്. 75 ശതമാനത്തോളം കുറവാണ് വേനൽ മഴയിൽ ഇത്തവണയുണ്ടായത്. ഇതോടെ അന്തരീക്ഷ താപനില മിക്ക ജില്ലകളിലും 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*