ഇടതുപക്ഷത്തെ ന്യായീകരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം.

ഇടത് പക്ഷത്തെ ന്യായീകരിച്ചും ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആര്‍എസ്എസിനെ പോലെ അല്ല ഇടത് പക്ഷം. ആര്‍എസ്എസ് രാജ്യത്തോട് ചെയ്തതൊന്നും ഇടത് പക്ഷം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ആർഎസ്എസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് മാത്രമേ കഴിയു എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ആര്‍എസ്എസിനെ പോലെ ഇടതുപക്ഷം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആലപ്പുഴ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*