പ്രളയ സെസ് പിരിക്കുന്നതിന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അനുമതി നല്‍കി..!!

പ്രളയ സെസ് കേരളത്തിനുള്ളില്‍ പിരിക്കുന്നതിന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അനുമതി നല്‍കി. രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഒരു ശതമാനം സെസ് പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അനുമതി നല്‍കിയത് .കേരളത്തിന് സെസ് ഏതൊക്കെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ ചുമത്തണം എന്നത് തീരുമാനിക്കാം. വശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിതല ഉപസമിതി യോഗത്തില്‍ സെസ് ദേശീയ തലത്തില്‍ പിരിക്കുവാന്‍ കേരളത്തെ അനുവദിക്കണം എന്നത് തള്ളുകയും ചെയ്തു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*