സ്വര്‍ണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു..??

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്നും കുറവ്.സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 2,910 രൂപയും പവന് 23,280 രൂപയുമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച്ചത്തെ സ്വര്‍ണ്ണ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 2,920 രൂപയും പവന് 23,360 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് ഡിസംബര്‍ 11 നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഡിസംബര്‍ രണ്ടിനുമായിരുന്നു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*