സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി..!!

സ്വര്‍ണ്ണവില പവന് 80രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇന്നലെ പവന് 200രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 23,000രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന്  2875 രൂപയാണ്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*