രാജ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷവരുമാന നികുതിയില്‍ കേരളത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനനം.

രാജ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷവരുമാന നികുതിയില്‍ കേരളത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനനം. 3.84 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ 2,491 കോടി രൂപയുമായി ഛണ്ഡീഗഢാണ് മുന്നില്‍. കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം കഴിഞ്ഞ സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷം 17,139 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. നികുതിവിഹിതത്തില്‍ ഇത്തവണയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡല്‍ഹി 1.37 ലക്ഷം കോടിയുമായി മഹാരാഷ്ട്രയെക്കാള്‍ ഏറെ പിന്നിലാണുള്ളത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മിസോറാ (76 കോടി) മും കേന്ദ്രഭരണ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ലക്ഷദ്വീപു (20.7 കോടി) മാണ് ഏറ്റവും പിന്നില്‍. നാലാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാടും (67,583 കോടി), അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഗുജറാത്തു (44,866 കോടി) മാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തിയ കര്‍ണാടകം ഒരു ലക്ഷം കോടി കടന്നു. തെലങ്കാനയുടെ വിഹിതം മുന്‍വര്‍ഷത്തെക്കാള്‍ ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ കേരളത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം 13,779 കോടിയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പങ്ക് മുന്‍ വര്‍ഷം 3.14 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*