പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാല്‍ പുരുഷൻമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന 5​ കാര്യങ്ങൾ..!!

ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ പുരുഷന്‍മാര്‍‌ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാകാര്യങ്ങളും സശ്രദ്ധം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്​ത്രീകളുടെ സഹജമായ കഴിവ്​ ചിരപുരാതനമാണ്​. എന്നാൽ പുറത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പുരുഷൻമാരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം കണ്ണുള്ളവരാണ്​. കാഴ്​ചയിൽ ഉദാസീനരാണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യമായി കാണു​മ്പോള്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നതാണ്​ യാഥാർഥ്യം.

1. ചിരി ​

ഒരു വാക്കിനെക്കാൾ മികച്ച സന്ദേശമാണ്​ ഒരു ചിരി. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരി സംസാരിക്കാൻ പെൺകുട്ടി തയാറാണെന്നതി​ന്‍റെ സൂചന കൂടിയായി മാറുന്നു. അടക്കിപ്പിടിച്ചുള്ള ചിരി സംഭാഷണം അവൾ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാകാം. എന്നാൽ പിടികൊടുക്കാത്ത രീതി അകലം പാലിക്കാനുള്ള അടയാളമാണ്​. 

2. കണ്ണുകൾ 

ഒരാളുടെ ആത്മാവിന്‍റെ കണ്ണാടിയാണ്​ കണ്ണുകൾ. ആദ്യമായി കാണു​മ്പോഴുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ നോട്ടവും കണ്ണുകളും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. പറയാൻ മറന്ന വാക്കുകൾ കണ്ണുകൾ സംസാരിക്കും. അവളുടെ കണ്ണിന്‍റെ പിടികൊടുക്കാത്ത ഭാഷയിൽ അവൻ ഒരുപാട്​ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും.

3. ഗന്ധം

ആദ്യകാഴ്​ചയിൽ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന്​ ഒാർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അവളുടെ ഗന്ധം അവൻ ഒാർത്തിരിക്കും. അവളുടെ സൗരഭ്യം അവ​ന്‍റെ വസ്​ത്രങ്ങളിലും കൈകളിലും തങ്ങിനിൽക്കും. ഏറെനേരം  കൂടിക്കാഴ്​ചയെ ആ ഗന്ധം ഒാർമപ്പെടുത്തും. 

4. ശൈലി

സ്​ത്രീകളുടെ വേഷവും ചമയങ്ങളും അവർ അറിയാതെ തന്നെ പുരുഷൻമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവ സ്​ത്രീകളുടെ വ്യക്​തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൂടി പുരുഷൻമാർക്ക്​ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത്​ ബ്രാൻഡ്​ ആയിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നത്​ അവർ ഒരു പക്ഷെ ഒാർക്കില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യകാഴ്​ചയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നത്​ പുരുഷൻമാർ ഒാർത്തുവെച്ചേക്കാം.

5. ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ

പുരുഷൻമാർ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ സൂക്ഷ്​മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്​​. നിങ്ങളുടെ ഉയരം, ശരീരഘടന തുടങ്ങിയ മറ്റ്​ ഘടകങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കും. സ്​ത്രീ കാഴ്​ചയിൽ എങ്ങനെ എന്നതിനേക്കാൾ ചിലർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. 

 

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*