ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള സമരത്തിന്‍റെ പേരില്‍ അക്രമം പാടില്ലെന്ന് തന്ത്രി രാജീവര് കണ്ഠരര്..

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിന്മേലുള്ള സമരത്തിന്റെ പേരില്‍ അക്രമം പാടില്ലെന്ന് തന്ത്രി രാജീവര് കണ്ഠരര്. ശബരിമലയുടെ പേര് മോശമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും കലാപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.നിശ്ചിത പ്രായപരിധിക്കുള്ളിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചി

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*