ഇന്ന് മഹാനവമി, കുരുന്നുകള്‍ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു..

നവരാത്രിയുടെ പുണ്യം പേറി കുരുന്നുകള്‍ ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു .ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിനായി സരസ്വതീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കലാ, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തും .എഴുത്തുകാരും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത് .കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകള്‍ പുരോഗമിച്ചു വരുകയാണ് .

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*