അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്…

അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. പ്രവേശന മേല്‍നോട്ട സമിതിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത്. 2016-17 വര്‍ഷം കോളേജില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ 150 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഇന്ന് തലവരിപ്പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇരട്ടിഫീസ് തിരിച്ചുനല്‍കിയോ എന്നതും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 201617 വര്‍ഷത്തെ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് തലവരിപ്പണം വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയിലാണ് വിധി.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*