പുലികളുടെ കണക്കെടുപ്പ് : കേരള-തമിഴ് നാട് അതിര്‍ത്തി വനത്തില്‍ ക്യാമറയില്‍ വേട്ടക്കാരുടെ ചിത്രം..

പുലികളുടെ കണക്കെടുപ്പിനായി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയില്‍ തോക്കുമായി കടന്നുപോവുന്ന വേട്ടക്കാരുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞു.കേരള-തമിഴ് നാട് അതിര്‍ത്തി വനത്തില്‍ നാടുകാണിയില്‍ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറയിലാണ് വേട്ടക്കാരുടെ ചിത്രം പതിഞ്ഞത്.

ചിത്രങ്ങള്‍ പോലിസിന് കൈമാറി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.118 സ്ഥലങ്ങളിലായി 236 ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരുമാസം മുന്‍പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലിസ് പരിശോധിച്ച്‌ വരികയാണ്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*