ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പശുക്കളെ സംസാരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ,ഇതിനായി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും റിസര്‍ച്ചുകളും താന്‍ നടത്തിവരികയാണ് എന്നും നിത്യാനന്ദ..

ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പശുക്കളെയും കുരങ്ങന്മാരെയും സിംഹത്തേയും തമിഴിലും സംസ്‌കൃതത്തിലും തനിക്ക് സംസാരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്ന അവകാശവാദവുമായി വിവാദ ആള്‍ദൈവം സ്വാമി നിത്യാനന്ദ.

ഇവയെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം താന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതായും അത് വിജയിച്ചതായും ഇതിനായി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും റിസര്‍ച്ചുകളും താന്‍ നടത്തിവരികയാണ് എന്നും നിത്യാനന്ദ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം താന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതായും അത് വിജയിച്ചതായും, ആവശ്യമായ ഭാഷാ കോഡുകളും ഉച്ചാരണങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കു മെന്നും നിത്യാനന്ദ.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*