ഇംഗ്ലീഷുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹിന്ദി ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രാധാന്യം കൂടുതലെന്ന് പഠനം..

ഇംഗ്ലീഷുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദി ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് പഠനംഹിന്ദി ട്വീറ്റുകളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ കൂടുതലായും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നത്.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ 15ല്‍ 11 റീട്വീറ്റുകളും ഹിന്ദിയിലാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹിന്ദിയല്ലാത്ത മറ്റു ഭാഷകള്‍ക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രാധാന്യം കുറവാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൂചകം കൂടിയാണ് ഭാഷ. ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷകളാണ് റീട്വീറ്റുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*