ചാരായ തൊഴിലാളികളുടെ ഹര്‍ജി : ബിവേറജസ് കോര്‍പറേഷനിലെ പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു…

ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനിലെ പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ താല്‍കാലികമായി സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു വച്ചു. ചാരായ തൊഴിലാളികളുടെ ഹര്‍ജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം.

നിയമനത്തില്‍ ചാരായ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹര്‍ജി. കേസില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നവരെ പുതിയ നിയമനങ്ങള്‍ പാടില്ലെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*