കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവര ശേഖരണത്തിനായി പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍…

കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവര ശേഖരണത്തിനായി പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.രാജ്യത്തെ ശിശു സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന 30,000 കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചൈല്‍ഡ് പോര്‍ട്ടലുമായാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ബന്ധപ്പെടുത്തിയത്.ശിശുഭവനുകള്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോര്‍ട്ടല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് രാജ്യത്തെ 9,000 ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളത്.കുട്ടികളുടെ പേരില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് നടപടികള്‍ നടത്തുമ്ബോള്‍ ചിലരുടെ പേരില്‍ നേരത്തെ കാര്‍ഡുകള്‍ എടുത്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ മേല്‍വിലാസത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനും സമാനമായ രീതി വഴി സാധിക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, കാണാതാകുന്ന കുട്ടികള്‍ ആധാര്‍ എണ്‍റോള്‍മെന്റിന് ശ്രമിച്ചാല്‍ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാകും.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*