മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ഒരു കോടി നല്‍കും..!!

പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന കേരള ജനതയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സംഭാവന നല്‍കും.

ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഒരു കോടി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. സംഭാവന ചെക്കായിനേരിട്ട് നല്‍കാനോ അല്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അക്കൗണ്ട് നമ്ബറിലേക്കോ അയക്കാനാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*