വിവാഹക്ഷണക്കത്തില്‍ വ്യത്യസ്തതയുമായി വിസ്മയിപ്പി ച്ചിരിക്കുകയാണ് താനൂര്‍ എംഎല്‍എ…

വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കല്യാണ കത്ത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകള്‍.പലതരം വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകള്‍ നാമേവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായൊരു കത്തിന് സാക്ഷിയാകുകയാണ് കേരളം. പൂക്കളുണ്ടാകുന്നതും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകള്‍ അടങ്ങിയ കല്യാണ കത്താണ് മകള്‍ റിസ്വാനയുടെ വിവാഹത്തിന്  താനൂര്‍ എംഎല്‍എ വി. അബ്ദുറഹിമാന്‍  ഒരുക്കിയത്.

അടുത്ത ഞായറാഴ്‌ച്ച തിരൂര്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം.റീസൈക്കിള്‍ഡ് പേപ്പറിലാണ് കല്യാണ കത്ത് തയാറാക്കിയത്. കല്യാണ കത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നും വിത്തുകള്‍ ലഭിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ നടണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം വരെ കത്തിലുണ്ട്. വിത്തുകള്‍ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് നടണമെന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാന നിര്‍ദ്ദേശം. . കല്യാണ കത്തില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് താഴെയായി വിത്തുകള്‍ എങ്ങനെ സൂക്ഷമതയൊടെ പരിപാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*