പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് സെപ്തംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും..!!

അഞ്ഞൂറ്, അൻപത്, പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് പുറമേ രാജ്യത്ത് പ്രചാരത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളും രൂപം മാറുന്നു. പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ സെപ്തംബറിൽ ഇറങ്ങും എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

ലാവൻഡർ നിറത്തിലാണ് പുതിയ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുക. നോട്ടിന്റെ പുറക് വശത്ത് ​ഗുജറാത്തിലെ റാണി കി വാവ് കോട്ടയുടെ ചിത്രം പതിപ്പിക്കും. 66 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും 142 മി.മീ നീളവും പുതിയ നോട്ടിനുണ്ടാവും. മഹാത്മാ​ഗാന്ധി സീരിയസിലുള്ള ഇൗ പുതിയ നോട്ട് വന്നാലും പഴയ നോട്ടുകൾക്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*