മെട്രോയില്‍ ധന്യനിമിഷമായി ‘വാൻഗോഗിന്’ പ്രകാശനം..!!

കൊച്ചി മെട്രോക്ക് മറ്റൊരു പൊന്‍തൂവല്‍ കൂടി….. പുതുമകള്‍കൊണ്ട് പോന്‍തൂവലുകള്‍ ചാര്‍ത്തുന്ന മെട്രോയില്‍…. ലോകത്തെ വരയുടെ ഇന്ദ്രജാലം കൊണ്ട് അതിശയിപ്പിച്ച വാൻഗോഗിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമയ എം.കെ.ഹരികുമാര്‍ രേചിച്ച ‘വാൻഗോഗിന്’ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇത് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വാന്‍ഗോഗിനെ ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യം വെളിവാക്കുന്ന ഫിക്ഷന്‍ കൂടിയാണ് ഈ മനോഹര പുസ്തകം..

ഒപ്പം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് വാന്‍ഗോഗിന്‍ന്റെ ജീവിതഗന്ധിയായ ഒരു നോവല്‍ ഉണ്ടാകുന്നതു. വാന്‍ഗോഗിന്‍ന്റെ പെയിന്റിംഗുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പത്ത് മുഖചിത്രങ്ങലോടെയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് .എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ ‘വാൻഗോഗിന്’ പത്ത് വ്യത്യസ്ത മുഖചിത്രവുമായി മെട്രോയിൽ വച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകി ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചപ്പോൾ .

സൂര്യ ബുക്സ് സി , ഇ, ഒ സേതു സൂര്യ , ചേർത്തല ഹരിലാൽ തുടങ്ങിയവർ സമീപംകൊച്ചി മെട്രോയിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തക പ്രകാശനം .

എം കെ ഹരികുമാറിന്റെ ‘വാൻഗോഗിന്’ പത്ത് വ്യത്യസ്ത മുഖചിത്രവുമായി മെട്രോയിൽ വച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകി ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചപ്പോൾ .

സൂര്യ ബുക്സ് സി , ഇ, ഒ സേതു സൂര്യ , ചേർത്തല ഹരിലാൽ തുടങ്ങിയവർ സമീപം.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*