സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും പഴയ നോട്ടുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു;;പക്ഷേ പുതിയ നോട്ടുകള്‍ നല്‍കില്ല

india-rupee-reuters759

 

 

 

 

 

 

സംസ്ഥാനത്തെ  സഹകരണ  ബാങ്കുകള്‍ക്കും  പഴയ  നോട്ടുകള്‍  സ്വീകരിക്കാന്‍  അനുമതി  നല്‍കി.   എന്നാല്‍  പകരം  നോട്ടുകള്‍ നല്‍കാന്‍  കഴിയില്ല.    ബാങ്കിലെ  അക്കൗണ്ടുകളില്‍  നിക്ഷേപിക്കാന്‍  മാത്രമാണ്  അനുമതി  നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.  ഇടപാടുകാരുടെ  ബുദ്ധിമുട്ട്  പരിഹരിക്കാര്‍  സംസ്ഥാന  സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ  ഇടപെടലിനെ  തുടര്‍ന്നാണ്  റിസര്‍വ്  ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കിയത്.    ജില്ലാ  സഹകരണ  ബാങ്കുകള്‍  മുതല്‍  തഴേക്കുള്ള  സഹകരണ  സംഘങ്ങള്‍  വഴി  പഴയ  500  രൂപ,  1000 രൂപ  നോട്ടുകള്‍  ഇടപാടുകാര്‍ക്ക്  അക്കൗണ്ടില്‍   നിക്ഷേപിക്കാം.   എന്നാല്‍  ഇവ  മാറ്റി  പകരം  നോട്ട്  വാങ്ങാന്‍  കഴിയില്ലെന്ന്  റിസര്‍വ്  ബാങ്ക്  പ്രത്യേകം  ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.    പൊതുമേഖല ബാങ്കുകള്‍  വഴിയായിരുന്നു  രാവിലെ  മുതല്‍  പഴയ  നോട്ടുകള്‍  മാറ്റിനല്‍കിയിരുന്നത്.    ഇതിനായി  പ്രത്യേകം  കൗണ്ടറുകളും  തുറന്നിരുന്നു.    എന്നാല്‍  സഹകരണ  ബാങ്കുകളില്‍  ഈ  സൗകര്യം  ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.   ഇക്കാര്യം  ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്  സര്‍ക്കാര്‍  റിസര്‍വ്  ബാങ്കിനെ  സമീപിച്ചത്.   അതേസമയം,  കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം  കണ്ടെടുക്കാന്‍  ഇന്‍കം ടാക്സ്  അധികൃതര്‍  സംസ്ഥാന  വ്യാപകമായി  സഹകരണ  ബാങ്കുകളില്‍  പരിശോധന  നടത്തുകയാണ്.

 

 

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*