കാട്ടാന ഷോക്കേറ്റ് ചരിഞ്ഞു

The-cause-of-the-death-of-the

 

 

 

 

 

 

വയനാട്ടിൽ  കാട്ടാന ഷോക്കേറ്റ് ചരിഞ്ഞു.  ഇരുപതു വയസുള്ള കൊമ്പനാനയാണ് ചരിഞ്ഞത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി തോട്ടാമൂലയിലാണ് സംഭവം. തെങ്ങ് കുത്തിയിടുന്നതിനിടയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീണാണ് ഷോക്കേറ്റത്.സമാനമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച  മാനന്തവാടി അപ്പപാറയിലും കാട്ടുകൊമ്പൻ ചരിഞ്ഞിരുന്നു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*