അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ കാര്‍ വിന്റോ ഉടയ്ക്കുന്നതെങ്ങനെ?

57ഭാഗ്യം എന്നുവേണമെങ്കില്‍ പറയാം ഇതുവരെ നിങ്ങളാരും പുറത്ത് കടക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം കാറില്‍ അകപ്പെട്ടുകാണില്ല. അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള സാമഗ്രഹികള്‍ ഉണ്ട്. പലരും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് സത്യം. അഗ്നി ബാധ, ഒഴുക്കില്‍പെടല്‍ എന്നു വേണ്ട പല അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളും യാത്രയില്‍ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ഇത്തരം സംന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ സമയോചിതമായി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ചില വിദ്യകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഏതെങ്കിലും അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം അകപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കെത്തുക എന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*