അപൂര്‍വ ഗ്രഹയോഗം ഇന്നുമുതല്‍ കാണാം…

starsകിഴക്കന്‍ ചക്രവാളത്തില്‍ സൂര്യോദയത്തിനുമുമ്പ് അപൂര്‍വ ഗ്രഹയോഗം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ കാണാം. രാവിലെ മൂന്നുമുതല്‍ സൂര്യോദയംവരെ ഈ കാഴ്ച നഗ്നനേത്രംകൊണ്ട് കാണാന്‍കഴിയും. വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ചൊവ്വ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളാണ് വളരെ അടുത്ത് ഒരേദിശയില്‍ വരുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 19 മുതല്‍ കിഴക്കുഭാഗത്ത് ഏറ്റവുംമുകളില്‍ ശുക്രനും തൊട്ടുതാഴെ വ്യാഴവും അതിനുതാഴെ ചൊവ്വയുമാണ് കാണുക. 27 മുതല്‍ ശുക്രന്‍ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചൊവ്വയുടെയും ഇടയില്‍ വരും. ശുക്രന്‍ കൂടുതല്‍ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടാകും. നവമ്പര്‍ നാലുമുതല്‍ ശുക്രനായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുക.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*