റയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മിനറൽ വാട്ടറിന് അഞ്ചു രൂപ മാത്രം

MINERAL WATERരാജ്യത്തെ 1200 സ്റ്റേഷനുകളിൽ മിനറൽ വാട്ടർ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കാൻ റയിൽവേ വാട്ടർ വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ, ബംഗ്ളുരു സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച മാതൃകയാണു ഇപ്പോൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്ഒരു ലീറ്ററിന് അഞ്ചു രൂപ, അരലീറ്ററിന്- മൂന്ന്, ഒരു ഗ്ലാസിനു ഒരു രൂപ എന്ന നിരക്കിലായിരിക്കും വിൽപന.  5000 വെൻഡിങ് മെഷീനുകളാണു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക.ഒരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും രണ്ടു വെൻഡിങ് മെഷീൻ വീതമുണ്ടാകും. വീടുകളിൽ നിന്നു കുപ്പികളുമായി എത്തിയാൽ വെള്ളം നിറച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യും. വെൻഡിങ് മെഷീൻ നടത്തിപ്പുകാരായി കുറേ പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമെന്നതാണു പദ്ധതിയുടെ മെച്ചം. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റേഷനുകളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നു ഐആർസിടിസി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.നിലവിൽ 15 രൂപയ്ക്കാണു റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുപ്പിവെള്ളം വിൽക്കുന്നത്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*