കേരളം മടിക്കുമ്പോള്‍ തമിഴ്നാട് അദാനിയോട് കൂടുന്നു

gautam-adaniവിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയില്‍ ഗൌതം അദാനിയുടെ പേരില്‍ കേരളത്തില്‍ ആരോപണ-പ്രത്യരോപണ ശരമുയരുമ്പോള്‍ തമിഴ്നാട്‌ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേര്‍ന്ന് സോളാര്‍ പ്ലാന്റ് നിര്‍മിക്കുവാന്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്താണ 4,536 കോടി രൂപ ചിലവില്‍  648  മെഗാ വാട്ട്സ്  കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലക്കുന്ന്നത്. ഇതു 2020 ഓടു കൂടി 10,000 മെഗാ വാട്ട്സ് ആയി ഉയര്‍ത്തും.നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഓഗേസ്ടോടെ ആരംഭിക്കും.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*