ജന്‍ സുരക്ഷയില്‍ 10 കോടി ജനങ്ങള്‍…

PRADHAN-MANTRI-SURAKSHA-BIMA-YOJANA2പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്‍ സുരക്ഷ പദ്ധതിയില്‍ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പത്ത് കോടിയിലേറെപ്പേര്‍ അംഗങ്ങളായി. ജൂലായ് ഒന്നിലെ കണക്കുപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി ജീവന്‍ ജ്യോതി ഭിമി യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷ ഭിമ യോജന എന്നിവയില്‍ 10.4 കോടിപേരാണ് ചേര്‍ന്നത്.എസ്ബിഐ, പഞ്ചാപ് നാഷ്ണല്‍ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകള്‍ വഴിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ അംഗങ്ങളായത്. എസ്ബിഐ- രണ്ട് കോടി, പിഎന്‍ബി- 78 ലക്ഷം ,  ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ- 66ബാങ്ക്, കാനാറ ബാങ്ക്-61 ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ- 51 ലക്ഷം എന്നീ പ്രകാരം ജനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതായി കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*