എം.പി.മാരുടെ ശമ്പളം കൂടില്ല

palimentഎം.പി.മാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും മുന്‍ എം.പി.മാര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷനും ഇരട്ടിയോളം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളി. വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ്  ശുപാര്‍ശകള്‍ തള്ളാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്
എം.പി.മാര്‍ക്ക് നിലവില്‍ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 50,000 രൂപയാണ്(അലവന്‍സുകളില്ലാതെ). സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഡി.എ.യുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ എം.പി.മാര്‍ക്കും ഡി.എ. ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ശമ്പളം നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ശുപാര്‍ശ.ഒപ്പം 65 ശുപാര്‍ശകളിലെ മറ്റു 33 നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളിയത്

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*